Heitämme edustusjääkiekon puolesta kiekon kentälle ja pyydämme, että autatte meitä maalien teossa. Nyt jokaisella seutukuntamme jääkiekon ystävällä on mahdollisuus auttaa. Onnistunut kampanja mahdollistaa tulevalle kaudelle suuntaamisen. Miten on, pelastetaanko Palloseura? Samalla kirjoitat nimesi seuran historiaan!

Forssan jäähalliin perustetaan VIHREÄ SEINÄ, johon kaikkien Pelasta Palloseura -tukikampanjaan osallistuneiden nimet julkistetaan syksyllä 2020. Tavoitteenamme on kerätä vähintään 100 kultaista nimeä, 200 hopeista nimeä ja 200 pronssista nimeä.

KULTAINEN NIMI 200 €
HOPEINEN NIMI 50 €
PRONSSINEN NIMI 15 €

Voit myös tukea seuraa haluamasi summalla, jolloin nimeä ei kategorioida (minimitukisumma 15 €).

TOIMI NÄIN:

1. Valitse hintakategoriasi
2. Suorita maksu Forssan Palloseura ry:n pankkitilille: FI33 5025 0220 0050 78
3. Kirjaa maksun viestikenttään TUKI, OMA NIMESI/NIMET (jos et halua nimeäsi julkaistavan, jätä nimesi pois viestikentästä)
4. Jos haluat maksaa laskulla, ilmoita laskutustiedot sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)forssanpalloseura.fi
5. Haasta ystävät, tuttavat, naapurit ja muut kiekkoihmiset mukaan!

TÄHÄN MENNESSÄ TUKENSA OVAT ANTANEET (PÄIVITETTY 03.04.2020)

KULTAINEN NIMI 43 / 100
Hannu Hieperi
Kimmo Ikonen
Matti Jaakkola
Heimo Kaskinen
Teemu Kauranen
Antti, Mikko & Olli Laaksonen
Seppo Lehtinen
Markku Nieminen
Mervi Nuutinen
Ville Peltonen
K. Peuhkuri & K. Aneristo
Matti Pitkänen
Markku Pulkkinen
Johan Erik Sunell
Sutiset
Marko Tuomola
Riku Tuomola
Turtolat
Markku Vessman
Kirsi Koskenoja-Virtanen & Jouni Virtanen
Timo Willman
FoPS 06
Hämeen Pantti
Jomeco Oy
KJR-Asennus Oy
Koivulan Kuorimo Oy
Kuljetus Harteva Oy
Kuljetusliike Pekka Rahikainen
Metsävahos Oy
Peltolan Kone Oy
Puutee Oy
P-P Talohuolto Oy
Taneli Pirhosen muistorahasto
Tmi Jarmo Palomäki
Tmi RakennusKimi
Tmi Samperin Puusilmä Mikko Suomi
Tmi Teemu Pekka
TT-Pak Oy
Vilart Oy
nimettömät tukijat 4 kpl

HOPEINEN NIMI 78 / 200
Ossi Aaltonen
Tommi Ahtola
Aapo Eskola
Juhana Eskola
Tuomas Eskola
Ilpo Haarala
Pasi Haarala
Timo Hakala
Jukka Heikkilä
Ritva Heikkilä
Harri Heinonen
Raimo Huhta
Tuomo Itäpalo
Rauno Jaakkola
Samu Jalonen
Jari Koivisto
Tero Koivula
Ari Koskenoja
Marjut & Seppo Koskenoja
Joni Kujala
Kalevi Kujala
Miko Kujala
Keijo Kuunila
Raino Kuusinen
Laser HT
Jari Lehtinen
Antti Leikkilä
Marketta Leikkilä
Sanna Leikkilä
Jouko Lindroos
Moberg
Moberg
Aatu Mäkinen
Ville Mäkinen
Teresa Norri
Timo Norri
Rauno Ojarinta
Mikko Ollikainen
Marja Paasovaara
Jani Paavola
Hermanni Pulkkinen
Tapani Pura
Joonas & Julius Puranen
Annukka Rahikainen
Anssi Rantanen
Jarkko Rintala
Hannu Saarinen
Saarinen
Juha Salo
Seppo Salo
Mikko Mana Satonen
Jukka Seppälä
Kati Siikonen
Jussi Simola
Riku Sipilä
Pentti Särmä
Esko Talsola
Kirsi Toivonen
Marika Tuomola
Miikka Varha
Valtteri Varha
Petteri Virtanen
Harri Vuorela
Pirkko Vuorela
Teemu Vähä-Touru
Wilma Väre
Aamu Waajakoski
Viljo Waajakoski
Teemu Äikäs
nimettömät tukijat 9 kpl

PRONSSINEN NIMI 70 / 200
Jani Ahmaoja
Antti Autio
Atte Haapala
Eetu Haapala
Manu Haapala
Helga Haarajoki
Hilla Haarajoki
Timo Hoikkala
Helena Holmström
Nikke Hopiavuori
Sampsa Jalava
Eerika Jalarvo
Nette Jalarvo
Aki Juusela
Miro Jyrhä
Erik Kojonsaari
Patrik Kojonsaari
Aki Korhonen
Ville Kujala
Atte Kuusela
Minna K.
Petra K.
Joni Lamberg
Heini Lauren
Kirsi Lauren
Mark Lake
Rainer Lehtinen
Lauri Leppä
Mirka Lukkala
Marianne Lähde
Lauri Manninen
Kalle Mikkola
Mika Moisander
Simo Mäkinen
Saija M.
Karita Niemenmaa
Niklas Nuutinen
Mikko Ollikainen
Eemeli Paasikangas
Rasmus Paasikangas
Tommi Palm
Jere Pekkinen
Kati Pohjola
Emma Saarinen
Milla Saarinen
Sofia Saarinen
Saarinen
Janne Saukoniemi
Jukka Savolainen
Emma Siikonen
Jouko Siikonen
Lauri Siikonen
Markus Seuranen
Sulo Sorsa
Mika Stigel
Testo Tiesa
Anelma Unelma
Harri Uusitalo
Raimo Vali
Jani Viher-Vehmas
Mikko Vihreäsaari
Kari Viitamäki
Henna Virtanen
Leevi Virtanen
Seppo Wessman
nimettömät tukijat 5 kpl

NIMIKATEGORIOIDEN ULKOPUOLELTA TUKENSA ANTANEET
Markku Lindfors
Konerinki
FJT ry
YHTEENSÄ 3500 €